Objave

Izguba zavarovalnih pravic udeležencev v prometu

V praksi se srečujemo s primeri izgube pravic voznikov in drugih soudeležencev prometnih nesreč glede izplačila zavarovalnine po pogodbi o zavarovanju avtomobilskega kaska in po pogodbi o zavarovanju voznika za škodo nastalo zaradi telesnih poškodb (»AO +« ali podobno). Nemalokrat se zgodi, da zavarovalnica odkloni izplačilo zavarovalnine, kljub temu, da je zavarovanec v primeru nesreče

VEČ

SARS-CoV-2 – ali bodo rešitve interventnega zakona uspešne?

Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače (interventni zakon) je namenjen ohranitvi najmanj 50 odstotkov zaposlitev v podjetju, ki jih bo (je) negativno zadel učinek virusa SARS-Cov-2 (institut začasnega čakanja na delo). Rešuje pa tudi težave delodajalca v primeru, ko je delavcu odrejena karantena in ta ne more opravljati dela niti na domu, hkrati

VEČ

INTERVENTNI ZAKONI (II. DEL)

KRATEK PREGLED SPREJETE INTERVENTNE ZAKONODAJE – »KMETIJSTVO, PRAVOSODJE, KREDITI PODJETJEM IN JAVNO FINANČNO PODROČJE« Na področju kmetijske dejavnosti (povzetek): ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA TRGU KMETIJSKIH PRIDELKOV, ŽIVIL, ŽIVALI IN GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV ureja trg kmetijskih pridelkov, živil in živali z namenom, da se zagotovi prehrana prebivalcem Republike Slovenije. Ukrepi na...

VEČ

INTERVENTNI ZAKONI (III. DEL) – ZIUPPP (ČAKANJE NA DELO)

V času od pričetka veljavnosti ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP) in drugih, ki so bili objavljeni v Uradnem Republiki Slovenije št. 36/2020 z dne 28.3.2020 (veljajo od 29.3.2020 naprej) do uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (t.i. “Interventni mega zakon)...

VEČ

DELO NA DOMU V ČASU COVID-19

ALI JE DELODAJALEC IZPOLNIL VSE FORMALNE POGOJE ZA DELO NA DOMU? Tudi v trenutnih izrednih razmerah, ko je odreditev dela na domu, če to delovni proces dopušča,  praktično obvezna, delodajalci ne smejo pozabiti na formalne zakonske zahteve, ki so povzete v nadaljevanju. Po stališču Inšpektorata RS za delo je mogoče na podlagi 169. člena ZDR-1

VEČ

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

  Delodajalci so v času epidemije COVID-19 postavljeni pred težko dilemo, kako ravnati z delavci, ki zavračajo delo. V kolikor delovni proces v času COVID-19 pri delodajalcu nemoteno deluje in delavec očitno neutemeljeno  (t.j. brez ustreznih dokazil) odklanja delo ali ga kakorkoli ne želi opravljati, sme delodajalec poseči po ukrepih iz Zakona o delovnih razmerjih

VEČ

INTERVENTNI ZAKONI (IV.DEL) – NEKATERI POGLEDI NA ZIUZEOP S POUDARKOM NA GOSPODARSTVU, DELODAJALCIH IN ZAPOSLENIH

Dne 11.4.2020 je pričel veljati pričakovani Zakon o interventnih ukrepih epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP). ZIUZEOP je bil glede na izjave nekaterih v javnosti pričakovan kot celota vseh ukrepov zoper škodljive posledice epidemije covid-19. Kot kaže pa bo dobil še precej nadaljevanj – ne samo v smislu

VEČ

ČLANEK V REVIJI PRAVNA PRAKSA 26/27 2020

Odvetnika Boštjan Grešak in Klemen Grešak sta pripravila članek na temo odgovornosti dolžnika za dolgove pri prenosu njegovega poslovanja na drugo podjetje (t.i. by-pass). Članek je bil objavljen v reviji Pravna praksa št. 26-27/2020 in obravnava uporabo določenega pravnega instituta, ki ga imajo upniki na voljo za zaščito svojih interesov tj. izterjavo dolga v primeru,

VEČ

IŠČEMO POMOČ V PISARNI

Iščemo asistenta/asistentko s statusom študenta za raznovrstno delo v odvetniški pisarni, in sicer na začetku za približno 4 ure dnevno. Čeprav gre za odvetniško pisarno od tebe ne pričakujemo, da obiskuješ pravno fakulteto, saj naša pisarna ponuja raznovrstne izzive na različnih področjih. Da, še enkrat: ni nujno, da si študent pravne fakultete.  Pričakujemo, da se

VEČ