INTERVENTNI ZAKONI (III. DEL) – ZIUPPP (ČAKANJE NA DELO)

INTERVENTNI ZAKONI (III. DEL) – ZIUPPP (ČAKANJE NA DELO)

V času od pričetka veljavnosti ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP) in drugih, ki so bili objavljeni v Uradnem Republiki Slovenije št. 36/2020 z dne 28.3.2020 (veljajo od 29.3.2020 naprej) do uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (t.i. “Interventni mega zakon) opozarjamo v zvezi z  Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (“ZIUPPP) na sledeče:

Po tem zakonu država krije 40 % nadomestila plače za čakanje na delo, vendar največ znesek denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (sedaj 892,50 EUR). Preostalih 60 % nadomestila za čakanje na delo (ki je 80 % osnove) krije delodajalec. ZIUPPP določa, da je potrebno vlogi za to »sofinanciranje« priložiti opis poslovnega položaja, da družba zaradi poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela 30 % zaposlenih in izjavo, da se bodo delovna mesta ohranjala še najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Če je delodajalec prej napotil delavce na čakanje tj. pred 29.3.2020 (uveljavitev), lahko v osmih dneh od uveljavitve zakona (torej do 6.4.2020) vloži vlogo, vendar so izplačila predvidena samo za čas po uveljavitvi zakona. Delodajalec bo v ta namen z Zavodom RS za zaposlovanje sklenil pogodbo, v kateri se uredijo medsebojna razmerja.

Glede na navedeno efektivno ureditev iz tega zakona velja 2 dni (danes in jutri; gl. pojasnilo spodaj). Od razglasitve epidemije (12.3.2020) pa do danes, nadomestila ni, za teh 2 dni pa je, če se izpolnijo vsi zakonski pogoji.

Po “Interventnem mega zakonu” ukrepi trajajo od 1.4.2020 do 31. 5. 2020, v kolikor pa epidemija ni preklicana do 15. 5. 2020, se ukrepi podaljšajo za 30 dni. Ta zakon pravi, da se ne glede na ZIUPPP v času veljavnosti ukrepov iz tega zakona (torej od 1.4.2020 dalje) za vsa vprašanja nadomestil (čakanja na delo) uporablja ureditev iz Sistemskega zakona.

Ljubljana, 30.3.2020

Odvetniška družba Grešak o.p., d.o.o.