O nas

Odvetniško družbo Grešak sta na sredini leta 2016 ustanovila odvetnika Klemen Grešak in Boštjan Grešak. Pred ustanovitvijo svoje odvetniške družbe sta poklicne izkušnje nabirala v več odvetniških pisarnah. Več kot desetletje dela in predanosti odvetniškemu poklicu je nepogrešljiva podlaga za celovito pravno podporo pri poslovanju naših strank. Naše poslanstvo je v kvalitetnem dolgoročnem sodelovanju s strankami. Naš cilj je strankam zagotoviti hitre in učinkovite pravne rešitve. Prepričani smo, da je potrebno posamezna pravna vprašanja in probleme reševati natančno in celovito ter ob upoštevanju celotnega poslovanja oziroma interesov naših strank. Pravo razumemo kot odlično in zelo pomembno orodje, katerega poslanstvo ni samo reševanje sporov, ampak tudi pravočasna ureditev razmerij na način, da do sporov ne pride. Naše stranke želimo v čim večji meri zaščititi pred negativnimi vplivi poslovanja oziroma življenjskih dogodkov.

Odvetniška družba Grešak deluje uspešno v poslovnem svetu tako doma kot v tujini. Naše stranke zastopamo v različnih pravnih in drugih postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi.