Vpisani smo na seznam zastopnikov za modele in znamke pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino.

Kratka predstavitev

V Odvetniški družbi Grešak svetujemo in zastopamo poslovne subjekte ter jim na podlagi našega znanja ter izkušenj pomagamo pri reševanju različnih pravnih vprašanj, s katerimi se srečujejo na njihovi poti. Naše delo je usmerjeno k iskanju celovitih in trajnostnih rešitev za naše stranke. Prepričani smo, da je pravo odlična podlaga ne samo za reševanje določenih vprašanj, ampak tudi za vzpostavitev celovite pravne varnosti v smislu preprečevanja nastajanja težav. Zelo pomembno je misliti korak naprej in se problemom izogniti.

Kljub naši usmeritvi k delu na področju podpore poslovanju gospodarskih subjektov (gospodarskega prava), redno izvajamo tudi pravno svetovanje in zastopanje fizičnih oseb v različnih življenjskih situacijah.

Za naše stranke pripravljamo predloge in osnutke pogodb, statusnih ter drugih internih aktov, predlogov, vlog, tožb ter drugih pravnih dokumentov in listin. Naše stranke zastopamo pred sodišči in drugimi državnimi organi v Republiki Sloveniji, v tujini pa za potrebe uradnih postopkov sodelujemo z različnimi odvetniki.

Odvetniška družba Grešak je vpisana na seznam zastopnikov za modele in znamke pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino.

Natančnost in ažurnost predstavljata glavni vrednoti našega dela. Prizadevamo si, da v najkrajšem možnem času in kvalitetno opravimo storitev pravnega svetovanja ter zastopanja.

Način dela

Osnova dela z našimi strankami so zaupnost, strokovnost, natančnost in ažurnost. Naše izkušnje kažejo, da je najbolje začeti delo na sestanku v mirnem okolju, na katerem pride do izmenjave osnovnih informacij o sami vsebini zadeve. Nadaljnje vsebinsko delo je odvisno od primera. Uvodoma na vašo željo podamo tudi oceno stroškov in oceno trajanja postopka ter druge informacije o samih postopkih, ki so pomembne za odločanje strank.

Naše delo v nadaljevanju poteka tudi preko različnih oblik telekomunikacij. Poslovanje preko elektronske pošte ter različnih aplikacij na telefonu ali drugih telekomunikacijskih sredstvih štejemo za običajen način dela.

Sestanek lahko opravimo na sedežu pisarne v Ljubljani, v podružnici v Celju ali pa na sedežu vašega podjetja oziroma po dogovoru. Storitve svetovanja izvajamo v slovenščini, hrvaškem oziroma srbskem jeziku ali angleščini.

Odvetniška družba Grešak posluje vsak delovnik od 8:00 do 16:00, zato nas lahko v tem času kadarkoli kontaktirate oziroma pokličete na telefon in se dogovorite za sestanek oziroma povprašate o željeni informaciji.

Po dogovoru zagotavljamo našim strankam storitve tudi izven običajnega delovnega časa ter ob dela prostih dneh.

Pri sodelovanju s strankami se želimo čim bolj približati njihovemu načinu dela in se prilagoditi potrebam posameznega primera.

Kdo smo

Marisa Harder
asistentka v odvetniški pisarni
Karin Kočar
asistentka v odvetniški pisarni
Klemen Grešak
Odvetnik
Boštjan Grešak
Odvetnik
Maša Ivašić
Odvetniška kandidatka
Medeja Šuštar
Odvetniška pripravnica

Naše vrednote

ZAUPANJE
ZANESLJIVOST
NATANČNOST
AŽURNOST