Področje dela

Podporo nudimo našim strankam, ki delujejo na različnih področjih. Podjetja, s katerimi redno sodelujemo so aktivna na področju živilske industrije, informacijske tehnologije, prometa, aeronavtike, strojegradnje in drugih tehničnih strok, domače ter tuje trgovine, bančništva, gostinstva. Nadalje sodelujemo z osebami javnega prava kot so občine, javni zavodi, javna podjetja ipd., pri čemer se srečujemo tudi s področjem javnega naročanja. Fizičnim osebam pa smo na voljo za reševanje različnih življenjskih situacij.
GOSPODARSKO PRAVO
ZDRUŽITVE IN PREVZEMI
PRIPRAVA POGODB
INSOLVENČNO PRAVO IN PRESTUKTURIRANJE
JAVNA NAROČILA
UPRAVNI POSTOPKI IN KONCESIJE
RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
PRAVO NEPREMIČNIN
PRIPRAVA INTERNIH AKTOV
DELOVNO PRAVO
CIVILNO PRAVO
DRUŽINSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
POSTOPKI ZARADI PREKRŠKOV
PRAVDNI POSTOPKI
ZASTOPANJE PRED ARBITRAŽAMI