Izguba zavarovalnih pravic udeležencev v prometu

Izguba zavarovalnih pravic udeležencev v prometu

V praksi se srečujemo s primeri izgube pravic voznikov in drugih soudeležencev prometnih nesreč glede izplačila zavarovalnine po pogodbi o zavarovanju avtomobilskega kaska in po pogodbi o zavarovanju voznika za škodo nastalo zaradi telesnih poškodb (»AO +« ali podobno). Nemalokrat se zgodi, da zavarovalnica odkloni izplačilo zavarovalnine, kljub temu, da je zavarovanec v primeru nesreče ravnal skladno z določili zavarovalne police, s splošnimi pogoji zavarovanja ter z določbami predpisov, še posebej Zakona o pravilih cestnega prometa. Zavarovalnice se pri odklonitvi izplačila odškodnin zavarovancev velikokrat sklicujejo na opustitev dolžnosti pravočasne prijave nezgode policiji, pri čemer spregledajo, da vseh nesreč nismo dolžni prijaviti policiji.

 

To pomeni, da vas bo v takšnih primerih morda zavarovalnica poskušala prepričati v naslednje: »Ker niste nesreče takoj prijavili policiji, tudi niste pravočasno opravili testa alkoholiziranosti. To pomeni, da zavarovalnici ne morete dokazati, da v trenutku povzročitve nesreče niste bili pod vplivom alkohola. Ker se v takšnem primeru po zakonu vzpostavi domneva alkoholiziranosti, je potrebno zahtevek za izplačilo zavarovalnine odkloniti«.

 

Takšno stališče zavarovalnic na srečo zavarovancev ne more biti vedno pravilno, saj je potrebno okoliščine izogibanja preskusu alkoholiziranosti preverjati ter ugotavljati od primera do primera.  V primeru tako obrazložene odklonitve zahtevka s strani zavarovalnice se vam bo morda izplačalo nadaljevati pot z ustrezno pravno podporo ali pa vsaj preveriti pravilnost odločitve zavarovalnice, ki je zavrnila vaš zahtevek. Ni namreč samoumevno, da je zaradi neopravljenega testa alkoholiziranosti potrebno vaš zahtevek za izplačilo zavarovalnine zavrniti.

 

                                                                                                                                      Klemen Grešak, odvetnik