Medeja Šuštar

Odvetniška pripravnica

Odvetniška pripravnica Medeja Šuštar se ukvarja predvsem s področjem varstva osebnih podatkov ter s civilnim, delovnim in upravnim pravom. V letu 2020 je zaključila magistrski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od tujih jezikov aktivno obvlada angleški, hrvaški, bosanski in srbski jezik ter pasivno španski jezik.