Klemen Grešak

Odvetnik

Odvetnik Klemen Grešak se ukvarja s civilnim, stvarnim, kazenskim in prekrškovnim pravom. Svetuje gospodarskim družbam, javnim subjektom in neprofitnim organizacijam. Pravniški državni izpit je opravil leta 2010. V odvetništvu deluje več kot 10 let, od leta 2012 delo opravlja kot odvetnik.
Od tujih jezikov aktivno obvlada angleški, hrvaški, bosanski in srbski jezik ter pasivno nemški jezik.