Boštjan Grešak

Odvetnik

Odvetnik Boštjan Grešak se ukvarja z gospodarskim in stečajnim pravom, pravom javnih naročil ter pravom intelektualne lastnine. Redno svetuje gospodarskim družbam, ki opravljajo različne dejavnosti. Pravniški državni izpit je opravil 2008. V odvetništvu deluje več kot 10 let. Od leta 2010 dalje je odvetnik. Od tujih jezikov aktivno obvlada angleški, hrvaški, bosanski in srbski jezik. Osnovno komunicira tudi v nemškem jeziku.