Katarina Janša

Odvetniška kandidatka

Katarina Janša se ukvarja s civilnim, gospodarskim, delovnim pravom in stečajnim pravom. Stranke zastopa pred sodišči, zlasti v civilnih in gospodarskih sporih ter jim svetuje pri sestavi in sklepanju pogodb. V odvetništvu deluje od leta 2009 dalje. Leta 2014 je opravila pravniški državni izpit. Od tujih jezikov aktivno obvlada angleški jezik, pasivno pa nemški, hrvaški, srbski in bosanski jezik. Tekom študija je na Univerzi v Salzburgu, Avstrija, julija 2010 opravila »Summer school on European Private Law« in pridobila certifikat z nazivom »Certificate in main features of the European legal systems«